3 Oca 2019

REVIT

Autodesk firmas覺 taraf覺ndan gelitirilen Revit 癟ok bilinen bir BIM program覺d覺r. BIM (Building Information Modeling) binan覺n genel dijital maketi olarak, binan覺n t羹m bilgilerini kaps覺yor. BIM sistemi sayesinde proje ile ilgili Metraj listeleri haz覺rlanabilir, ayr覺ca, kesitler, g繹r羹n羹 ve paftalar, Revit program覺 ile h覺zl覺 bir ekilde elde edilebilinir. Autodesk Revit program覺nda ayr覺ca diyer modelleme programlar ile rahatl覺k癟a veri transferi yap覺labilir ve proje yap覺m覺 esnas覺nda her t羹rl羹 deiiklik, rahtl覺k癟a proje paftalar覺na uygulanabilir. Bu kursda, Autodesk Revitde h覺zl覺 ve rahatl覺k癟a 癟izim yapmak i癟in gerekli t羹m komutlar anlat覺l覺cak ve 繹rnek projeler 癟izilerek, konunun daha iyi anla覺lmas覺 i癟in, gerekli pratikler yap覺l覺cakt覺r.

DERS 襤EL襤襤
1. Giri
Balang覺癟da, Autodesk Revit Program覺n覺n Tarih癟esi ve Kullan覺m Amac覺n覺n Anlat覺lmas
Programa Giri Yapmak
Tasar覺m Alan覺n覺n Genel Tan覺t覺m覺
2. Paneller
Project Browser
Properties
Quick Access Toolbar’覺 zelletirmek
3. Dosya Oluturmak Ve Kaydetme
Template’ler
Dosya Bilgilerini Oluturmak
Dosya Kaydetme
4. G繹r羹n羹ler
G繹r羹n羹ler
Navigation Wheel
View Cube
5. Temel Ayarlar
Program Ayarlar覺
Balang覺癟 Noktas覺 Ayarlar覺
l癟羹 Ayarlar覺
6. Level ve Grid
Level Oluturmak
Level Ayarlar覺
Glrd Oluturmak ve Ayralar覺
7. Duvar
Duvar lzmek
Duvar Turler覺
Duvar Ayarlar覺
8. Kolom
Mimari Kolomlar
Str羹kt羹r Kolomlar
9. Snap
Increment Snap
Object Snap
10. D羹zelenme Komutlar覺
Move
Copy
Delet Ve Mirror
Trim/Extend
Offset
Edit Profile
11. Dosyas覺 Y羹klemek
Autocad Dosyas覺 Y羹klemek
Autocad Dosyas覺 Yerini Ayarlamak
Y羹kleme Ayarlar覺
12. l癟羹lendirmek
Eelemanlar Aras覺ndaki Mesafeyi l癟mek
l癟羹 Ayarlar覺

13. Duvarlarda Boluk A癟mak
Wall Opening
Reference Plane
Model In Place
14. Kap覺,Pencere,Donat覺
Kap覺 Eklemek
Family Y羹kleme
Pencere Eklemek
15. Wall Joins
Wall Joins Komutu
16. zel Duvar
zel Duvar Oluturmak
Layer Eklemek
17. Material
Material Browser
zel Material Oluturmak
18. Duvar Nii
Wall Sweep
Wall Reveal
19. Tavan
Tavan Oluturmak
Tavan Ayarlar覺

20. at覺
at覺 Oluturmak
at覺 Ayarlar覺
Eimli at覺
Shed Roof
Extrusion Roof
21. Kesit
Kesit G繹r羹n羹羹
Kesit Ayarlar覺
22. Asma Tavan
Automatic Ceiling
Sketch Ceiling
23. Shape Editing
Add Point
Add Split Line
Slope Arrow
Slope Arrow Ayarlari
24. Boluklar
Boluk Oluturmak
Shaft
Dormer
25. Merdiven
Stair By Sketch
Stair By Component
Korkuluk

26. Stacked Duvar覺
Stacked Duvar覺 izmek
Stacked Duvar Ayarlar覺
27. Curtain Wall
Curtain Wall izmek
Curtain Wall Ayarlar覺
28. Room
Room Komutu
Room Separator
Etiket
29. Grup
Group Oluturmak
Grup Ayarlar覺
30. Pafta
Pafta Oluturmak
Pafta Ya G繹r羹n羹 Eklemek
31. Schedule Ve Legend
Schedule Oluturmak
Schedule織A G繹r羹n羹 Eklemek
32. Axonometric, Perspective Ve Section Box G繹r羹n羹羹
Axonometric G繹r羹n羹羹 Oluturmak
Axonometric G繹r羹n羹羹 Ayarlar覺
Perspective G繹r羹n羹羹
Section Box G繹r羹n羹羹 Oluturmak

33. Walk Through
Walk Through Oluturmak
Walk Through Ayarlar覺
34. Topografya

Yazar Yorumlar kapal覺 3 Ocak 2019