8 Eyl 2017

Bilgisayar Programc覺l覺覺 – KODLAMA

Kariyerinizdeki baar覺n覺z覺 arkadalar覺n覺z ile payla覺n.

Online KAYIT / DEME

PROGRAMCILIK

SQL, C# ve ASP.NET ile PROGRAMLAMA

 1. Programlamaya Giri ve Algoritma Haz覺rlama
 2. C# Dersleri

– C# Derslerine Giri
– Deikenler
– Dizi Deikenler
– Operat繹rler
– 襤f Else Yap覺s覺
– Switch Deyimi
– For D繹ng羹s羹
– Foreach D繹ng羹s羹
– While D繹ng羹s羹
– Do-While D繹ng羹s羹
– Try-Catch
– S覺n覺flar
– Deer D繹nd羹rmeyen Metodlar
– Deer D繹nd羹ren Metodlar
– Property
– Kal覺t覺m
– Namespace
– Enum (Numaraland覺rma)

 1. S覺k Kullan覺lan S覺n覺flar

– String S覺n覺f覺
– Date S覺n覺f覺
– Math S覺n覺f覺 – Char S覺n覺f覺

 1. Koleksiyonlar

– Arraylist

 1. Dosya ve Klas繹r 襤lemleri

– File S覺n覺f覺
– FileInfo S覺n覺f覺
– Directory S覺n覺f覺

 1. Kontroller

– Button
– CheckBox
– ChecBoxList
– ComboBox
– DateTimePicker
– Label
– LinkLabel
– ListBox
– MaskedTexBox
– MonthCalendar
– PictureBox
– ProgressBar
– RadioButton
– RichTexBar
– TextBox

 1. Uygulama

– Proje al覺mas覺

 1. Standart Web Kontroller

– Adrotator Kontrol羹
– BulletedList Kontrol羹
– Button Kontrol羹
– Checkbox ve checkboxlist Kontrol羹
– Dropdownlist Kontrol羹
– File Upload Kontrol羹
– Hidden Field Kontrol羹
– Hyperlink Kontrol羹
– Image Kontrol羹
– Image Button Kontrol羹
– Label Kontrol羹
– Link Button Kontrol羹
– Listbox Kontrol羹
– Litereal Kontrol羹
– Multiview Kontrol羹
– Panel KOntrol羹
– TexBox Kontrol羹
– Wizard Kontrol羹

 1. Navigation

– Menu Kontrol羹
– SiteMapPath Kontrol羹
– TreeView Kontrol羹

 1. G繹rsel Temalar

– StyleSheet Kullan覺m覺
– Thema ve Skin Oluturma

11.Validation

– RequiredFieldValidator
– RangeValidator
– RegularExpressionValidator
– CompareValidator
– CustomValidator
– ValidationSummary

 1. Dosya ve Klas繹r 襤lemleri

– Directory S覺n覺f覺
– File S覺n覺f覺
– StreamReader ile Dosya Okuma
– StreamWrite ile Dosya Yazma

 1. Ado Net (Veri Taban覺 襤lemleri)

– Ado.Net Giri
– Connection Nesnesi
– Command Nesnesi
– Datareader Nesneleri
– DataAdapter ve Dataset Nesneleri
– Datatable Nesnesi
– Datarow Nesnesi
– Class Dosyas覺 Oluturma
– Class Dosyas覺 Kullan覺m覺

 1. Veri Kaynak Kontrolleri

– AccessDataSource Kontrol羹
– SqlDataSource Kontrol羹
– XmlDataSource Kontrol羹
– ObjectDataSource Kontrol羹

 1. Veri G繹sterim Kontrolleri

– Gridview Kontrol羹
– Datalist Kontrol羹
– Repeater Kontrol羹
– Formview Kontrol羹
– Listview ve DataPager Kontrol羹

 1. Dier Veri Taban覺 襤lemleri
Yazar Yorumlar kapal覺 8 Eyl羹l 2017